1 Бал2 Бали3 Бали4 Бали5 Балів (ще ніхто не проголосував, станьте першим!!!)
Loading ... Loading ...

Про пожежну охорону та школу-сад у Кирило-Ганнівці

images

Нелегке сьогодення змушує пристосовува­тися сільські населені пункти до виживання, вдаючись до різних способів. Знищення галузі тваринництва на селі, незатребуваність механізаторів через появу потужної техніки, нестабільність політич­ного та економічного життя в державі при­звели до скорочення в рази сільського насе­лення, люди роз’їжджа- ються у пошуках заро­бітку по країнах близь­кого і далекого зарубі­жжя, втікають у великі міста. Велике занепо­коєння викликає де­мографічна ситуація населі, замість двох те­пер у молодих сім’ях немає іноді і по одній дитині.

Не виключення і Кирило-Ганнівка, де жит­тя людей теж змінило­ся не в кращу сторону. Дітей у школі залишив­ся мізер, велике дво­поверхове приміщення школи майже порожнє, поряд – чимале дитсадкове, опалювати їх обидва у зимовий час при таких захмарних цінах на енергоносії стало не те, що невигідним, – неможливим.

У деяких сільських радах процес створен­ня навчально-виховних комплексів розпочалираніше, у Кирило- Ганнівці школу та дит­садок під один дах зведуть цього року. Ре­монтні роботи – у по­вному розпалі, бригада будівельників прово­дить каналізацію у крилі дитсадка, вста­новлює сантехніку, стелить лінолеум, по­спішає впоратись з цими та іншими робо­тами до початку навчального року.

Цього понеділка у Кирило-Ганнівці побу­вали голова районної ради Сергій Нерозя та начальник відділу осві­ти Юрій Дахно.

Сергій Тополь, Кирило-Ганнівський сільський голова, ос­таннім часом ніби при­писаний до школи, осо­бисто слідкує за ходом проведення робіт, вни­кає, допомагає. На сесії сільської ради де­путати запланували сто тисяч на реконст­рукцію дитсадка, сто тисяч виділила сесія районної ради. За кош­ти сільської ради, у рамках програми нової української школи, про­ведено ре­монтні роботи у класі, де навча­тимуться пер­шокласники. За рахунок коштів районної ради перший клас повністю буде оснащено необ­хідним комп­лектом меблів, комп’ютерною та множинною технікою та іншим облад­нанням.

А у сільсько­го голови разом зі шкільними ще й інші клопоти.

Як розповів Сергій Нерозя, зініціативиСергія Тополя, який вболіває за створення на селі робочих місць, у Кирило- Ганнівці   розпочатостворення місцевої по­жежної охорони, яка об­слуговуватиме разом зі своїм ще 4 населених пункти, розташованих поряд – Ставкове, Човно-Федорівку, Артелярщину, Покровське. В ці дні тривають роботи по реконструкції приміщення колишньої шкільної котельні. В нове приміщення за­мовляються вікна та двері, монтується дах, відкриття заплановане на осінь цього року.

Всього робочими місцями в пожежній охороні вдасться за­безпечити від 10 до 15 чоловік, які вже пройш­ли навчання. Ще задов­го до затвердження штатного розпису та визначення посад в новій пожежній охороні на території ради знай­шлися люди, готові тут працювати.

На переобладнання приміщення 100 тисяч гривень виділено із сільського, 100 тисяч гривень – із районного бюджету, районна рада запланувала виділити ще 200 тисяч гривень.

- На наступний рік, – говорить голова район­ної ради, – готуємо па­кет документів для участі в обласному кон­курсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області для того, щоб отримати 800 тисяч гривень коштів з обласного бюджету на придбання пожежно-рятувального обладнання. Щодо по­жежного автомобіля, то триває його передача із Зіньківської пожежної частини до Кирило-Ганнівки.

- Якби ми не вклю­чилися в цей проект, – каже голова районної ради, – то спецавто- мобіль із Зінькова мог­ли б просто забрати на Полтаву, оскільки кількість техніки у нашій пожежній частині була понаднормовою, а так машина залишить­ся на території району.

- Радує,- продовжує Сергій Нерозя,- що більшість голів рад за­цікавлена у співпраці із районною радою, і це дає свої позитивні ре­зультати, бо працювати разом завжди ефектив­ніше. Сьогодні сільські ради не лише виділяють значні кошти на утри­мання закладів соц­іальної сфери на своїх територіях, а й особи­сто голови рад вника­ють у життя цих зак­ладів, в той час, як зак­лади культури та осві­ти, розташовані на те­риторії міста, повністю перебувають на утри­манні районного бюд­жету. Міський голова не лише не знаходить можливості на прове­дення там ремонтних робіт, а навіть відмо­вився цьогоріч виділяти кошти на харчування дітей жителів міської ради у пришкільних та­борах, а ціна питання всього-навсього лише ЗО тисяч гривень. На мою думку, міський бюджет не обіднів би, якби в ньому передба­чили такі кошти. Опла­ту за харчування пільго­вих категорій учнів рай­ону повністю взяв на себе районний бюджет, бо що може сьогодні бути важливішим, аніж здоров’я дітей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>