1 Бал2 Бали3 Бали4 Бали5 Балів (ще ніхто не проголосував, станьте першим!!!)
Loading ... Loading ...

Про свої та чужі перемоги!

32478031_210064552930990_4940088572318318592_n

Протягом кількох років учні опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ сту­пенів № 1 Зіньківської район­ної ради Полтавської області» беруть участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово- патріотичній грі «Сокіл» («Джу­ра»). Рій «Характерники» пост­ійно вдосконалює свої вміння, поглиблює знання, старші пе­редають досвід молодшим «джурятам» – робимо все для успіху в грі, яка виховує справжніх патріотів-захисників України. 2018 року «Ха­рактерники» перемогли в об­ласному етапі «Джури», а зараз готуються до участі у вирі­шальній – загальнонаціо­нальній – грі.

Але. На сторінках районної преси з’явилася стаття, автор якої Віктор Мойсеєнко, «упов­новажений», як він себе нази­ває, від усіх козаків району на­магається донести до читача, що перемоги учнів опорного закладу належать його органі­зації, звітуючи про її роботу та не маючи до тих перемог нія­кого відношення (стаття «Голо­су Зіньківщини» № 41 від 29.05.2018). Насьогодні в опор­ному закладі козацьких загонів не існує.

Опорний заклад працює під опікою Зіньківської районної ради, яка є основним мораль­ним та матеріальним джере­лом розвитку добробуту шко­ли. Навчальний процес забез­печує згуртований, кваліфіко­ваний педагогічний колектив на чолі з досвідченим керівни­ком. Навчання є навчання,а ду­ховний розвиток учнів, їхнє позакласне життя – теж не на ос­танньому місці. Школа має партнерські стосунки з район­ним координаційним волон­терським центром при опорно­му закладі, до якого входять загони юних волонтерів шкіл району. Дітвора активно про­являє себе в художній само­діяльності, спортивних зма­ганнях та конкурсах військово- патріотичного напряму, волон­терській діяльності. Усе це по­требує неабияких вкладень, і цим у першу чергу перейма­ються керівництво районної ради, батьківський комітет школи. Обладнання, споряд­ження, форма конкурсантів – це їхні старання.

Школа – незалежне об’­єднання дітей, непідвладне партіям, спілкам, організаціям, це країна в країні, яка має свої правила та звичаї. Якщо є співпраця з організаціями, то вона відбувається на основі підписаних меморандумів про співпрацю. І головним багат­ством цієї країни є діти. Саме учні під керівництвом досвід­чених педагогів виборюють перші та призові місця в олім­піадах, стають переможцями вокальних і танцювальних кон­курсів, виграють першість об­ласті у військово-патріотичній грі «Сокіл» (Джура)…

Завдяки згуртованій кропіткій праці педагогічного, батьківського й учнівського ко­лективів, підтримці адмініст­рації навчального закладу, ма­теріальній допомозі районної ради, співпраці з приватними підприємцями, небайдужими людьми,    волонтерамиЗіньківщини – діти стають пе­реможцями, піднімається рей­тинг опорного закладу в об­ласті та поза її межами. На мою думку, перш за все слід визна­вати, що перемога належить дітям і педагогам. Шановні до­писувачі, хваліться тим, що робите ВИ, а про свої успіхи опорний заклад розповість са­мостійно. Поважаймо та цінуй­мо власну роботу, а не прикри­ваймося перемогами інших. І ще хотілося б, щоб автори ста­тей, які хочуть розповісти про навчальний заклад, консульту­валися з його керівництвом, а також запитували вчителів про їхнє бажання бачити свої прізвища в цих матеріалах.

 

С. КОВАЛЬОВ,

учитель географії опорного закладу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>