1 Бал2 Бали3 Бали4 Бали5 Балів (ще ніхто не проголосував, станьте першим!!!)
Loading ... Loading ...

Якщо пам’ять коротка

images

«В газеті багато разів пи­салося про прокладені дві каналізаційні труби в 2016 році через річку Грунь-Ташань та болото біля річки (протяжністю до 400 метрів). Громадські активісти вияви­ли, що труби не прокладалися. Яким чином у газету по­трапила неправдива інфор­мація?».

Ось такий лист приніс у редакцію житель Зінькова, депутат районної ради 4 скликань Лейко М.М. Ну що б хотілося сказати з приво­ду написаного нам, праців­никам редакції: дратує, що сьогодні такі активісти, як Михайло Макарович, підда­ти сумніву можуть будь-що, напишуть на вирваному з уч­нівського зошита клапті па­перу чи то лист, чи заяву – а до редакції він приніс саме заяву, і починають тоді різні служби проводити скрупуль­озні перевірки. Бачить ак­тивіст, що недаремно над папером сопів, і давай далі сумніви строчити -а чом би й ні, нині їхній час золотий, головне, активістом вчасно назватися і спробуй тоді його проігнорувати.

У 2016 -му хіба сліпий не бачив, як ті труби клалися, а не перечіпався на кутку Лисівки через глибокі траншеї лише той, хто не ходить, бо решта до кінця життя пам’я­татимуть ту грандіозну робо­ту, яка велася в місті по заміні старої каналізаційної мережі, ті траншеї на декіль­ка тижнів внесли певні не­зручності у життя частини мешканців міста.

Ще раз нагадати тим, у кого пам’ять коротка, «куди поділися труби» ми попроси­ли заступника міського го­лови Олександра Теслю. Той на зустріч прийшов підготов­лений – не лише з кіпою па­перів, а й з фото та відео. І добре, що є відео. І для історії міста буде, і для ак­тивістів недовірливих. Мож­на б їм самим було додума­тися та зайти у кабінет зас­тупника міського голови у будь-який день і перегляну­ти, як станком, методом на­правлення горизонтального буріння, труби під річкою прокладають, а так, як вони лінуються – то на сторінках газети спробуємо їм про те нагадати.

- Шкода, – починає роз­мову Олександр Тесля, – що сьогодні за пусті балачки ніхто не несе жодної відпов­ідальності, хоча дане питан­ня і потребує деяких пояс­нень, навіть не стільки для автора, скільки для зіньківчан, щоб надалі не було ніяких кривотолків.

Зауважу, що робота по реконструкції каналізацій­ного колектора проведена надзвичайно серйозна. Прийшовши свого часу на роботу у міську раду, я по­бачив проект на 2,3 мільйо­ни гривень – суму не підйом­ну для бюджету міської ради, і, разом з тим, добре усві­домлював проблему зі зно­шеною каналізацією. Мета­леві труби йшли під річкою, невідомо у якому стані вони знаходилися, за стільки літ експлуатації від них взагалі могло мало що залишитися, якби трапився прорив, то проблема уже була б далеко не місцевого масштабу. Тер­міново потрібно було щось робити. Про проблему дізнався народний депутат Олег Кулініч, який, пам’я­тається, сказав: «Давайте спробуєм і профінансуємо роботи на рівні держави».

Проект відкоригували, і вже в цінах на 2016 рік сума становила понад 4 мільйони гривень, 3 мільйони 136 ти­сяч – це будівельні роботи. Кошти передбачалися із державного, обласного та міського бюджетів. На цю суму, згідно закону, прове­дено було тендерні торги. З переможцем тендеру уклали відповідний договір на суму З млн.793 тис. гривень.

Вже відразу після прове­дення тендеру прийшла ви­мога від антимонопольного комітету, на яку було нада­но відповідь на 420 сто­рінках, тобто роботи ще не почалися, а перевіряти вже стали. Після укладання до­говору – приступили до ро­боти .

Законодавством перед­бачено додатковий контроль за ходом проведення робіт – технагляд. Проведення робіт поетапно закривалися трьо­ма актами, усі перевірки пройшли без зауважень. їх усі підписав інженер із техн­ічного нагляду, і лише після цього пішли гроші.

Для того, щоб вести кон­троль за якістю та об’ємом робіт, міська рада уклала до­говір на здійснення авторсь­кого нагляду за об’єктом, нагляд проводився до завер­шення робіт.

Стосовно правоохорон­них органів, то прокуратура регулярно вимагала доку­менти на ознайомлення з усіма видами робіт.

У цьому році у правоохо­ронні органи на нас уже над­ходила скарга від Михайла Лейка, перевірку проводили працівники Гадяцького відділення поліції, зауважень не було. Про результати пе­ревірки було повідомлено і жителя міста М.М.Лейка, але він знову товче воду у ступі.

Від редакції: складається враження, що нашого ша­новного читача Михайла Лейка не стільки турбує доля тих труб, як бажання попіаритись. Вибори скоро, як не туди, так сюди будемо вибирати, от і активізуються активісти різного рівня. А там, де вибори, ми вже із вами добре знаємо чим пах­не.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>